image-254317-slokje_water.w640.jpg

Ervaringsgerichte aanpak

In sTimul staat een ervaringsgerichte aanpak centraal, waarbij deelnemers uit het werkveld en
het  het onderwijs worden gestimuleerd in het groeien tot reflective practitioners


Door middel van exposure (blootstelling) worden positieve, negatieve, contrast en controverse emoties van zorg verlenen en ontvangen “aan den lijve” ervaren. 

Op reflectiemomenten worden ethische intuïties ontbolsterd en verhelderd. Tijdens de exposure en de reflectiemomenten oefenen deelnemers in het wisselen van perspectief waardoor ze worden aangemoedigd hun horizon m.b.t. zorgvisie te verruimen.

​De ervaringsgerichte aanpak krijgt vorm in een inleefsessies, workshops, of speciaal ontworpen opdrachten op maat. Telkens is de doelstelling een reflectie op gang te brengen over ‘goede’ zorg, geïnspireerd vanuit de zorgethiek.​​